İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR

İzmir Ekonomi Üniversitesi, T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda "İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı" tarafından kurulan Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, katılımcı, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite 2001 yılında öğretime başlamış olup, hem İzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesidir. Üniversitede, 8 Fakülte, 2 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü, 10 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bu akademik birimlerde 32 ayrı programda ön lisans, 35 ayrı programda lisans öğretimi, 38 ayrı programda yüksek lisans öğretimi ve 9 ayrı programda doktora öğretimi sürdürülmektedir. "Moda ve Tekstil Tasarımı" bölümüne ön kayıt/özel yetenek ile diğer lisans ve ön lisans programlarına merkezi sistem (ÖSYM tarafından yerleştirilen) ile öğrenci kabul edilmektedir. Mart 2019 tarihi itibari ile 26 ülkede 168 üniversite ile ERASMUS anlaşmamız, 41 üniversite ile akademik işbirliği protokolümüz bulunmaktadır.

Bu Üniversite Hakkında Ücretsiz Bilgi Al