BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL

150 yılı aşan geçmişi ile akademik özerklik ve katılımcı yönetim anlayışını temel alan, yaşamın her alanında düşünce özgürlüğünü savunan Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve araştırma performansı ile dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almış, kendisini fark yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış, mükemmeliyetçiliği benimsemiş bir kamu üniversitesidir. Türkiye’nin en iyi öğrencileri ile seçkin öğretim üyelerini özgür ve özgürlükçü bir ortamda biraraya getiren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine kendi alanlarında güçlü bir donanım sağlarken, onlara kendilerini, Türkiye’yi ve dünyayı daha iyi tanımalarını sağlayacak bir sosyal ortam sunar. Boğaziçi Üniversitesi kültürünü temsil eden mezunlarımız bilimde, iş dünyasında, siyasette, sanatta diğer bir deyişle hayatın her kesitinde önemli roller üstlenmişlerdir. Dünya çapındaki öğretim üyeleri yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte Türkiye üniversiteleri içinde etki değeri en yüksek, yenilikçi araştırmaları yapmaya devam etmektedir. Yüz elli yılı aşan akademik geleneği ile Boğaziçi Üniversitesi’nin değerleri: Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi, Öğrenci odaklı, Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı, Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı, Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren, Etik değerlere sahip çıkan, Temel hak ve özgürlükleri savunan, Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen, Küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan, Doğa ve çevre sorunlarına duyarlı, Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılan, Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı, olarak ifade edilebilir.

Bu Üniversite Hakkında Ücretsiz Bilgi Al